Spar Enkeltoernooi afgelast!

Rob Persoon Uncategorized

Het Spar Enkeltoernooi gaat niet door. Het toernooi dat voor de komende week op het programma stond, wordt afgelast vanwege de overlast van de eikenprocessierupsen. De keuze voor dit besluit is gemaakt op basis van het advies van onze huisarts en de richtlijnen van GGD/GHOR omtrent de handelwijze met betrekking tot eiken die vol met eikenprocessierupsen zitten. Daarnaast is ook de verwachting dat de gemeente niet in staat is om voor de aanvang van het toernooi de nesten te laten verwijderen.

Het medisch advies van onze huisarts was kort en krachtig: las het toernooi af. Wat betreft de richtlijnen van GGD/GHOR omtrent de handelwijze stellen zij het volgende: “Zet een gebied af ter grootte van de hoogte van de besmette boom, gemeten vanaf de buitenste boomtakken.”

Tot slot is bij de gemeente in de afgelopen periode door meerdere personen melding gemaakt van de overlast. Deels is dit verholpen en zijn nesten verwijderd. Helaas heeft dit niet geresulteerd in de complete verwijdering van de nesten met eikenprocessierupsen en zitten er nog altijd nesten in de bomen.

De nesten van de rupsen zitten met name in de bomen achter de banen, bij het paadje naar baan 4. Helaas worden de rupsen ook op de banen gesignaleerd en tref je ze bij het terras aan.

Voor meer informatie over de eikenprocessierups kun je terecht op de website van de GGD: www.oakie.info.

Vriendelijke groet,

Bestuur TC Nagele