Opzegging lidmaatschap

Mocht je om welke reden dan ook je lidmaatschap op willen zeggen, dan kan dat uiteraard. Beëindiging van je lidmaatschap moet uiterlijk vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat.

Na de datum van 1 januari ben je de volledige contributie verschuldigd over het komende verenigingsjaar.